AMA

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Mitokondrial Antikor
Resmi adı: Antimitokondrial Antikor ve Antimitokondrial M2 Antikor
İlişkili testler: Antinötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA),Karaciğer/Böbrek Mikrozomal Antikor, Alkalen Fosfataz (ALP), Alanin Aminotransferaz (ALT), Karaciğer PaneliDüz Kas Antikoru (SMA), Antinükleer Antikor (ANA)

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Primer (birincil) biliyer siroz tanısı (PBS) koymaya yardımcı olmak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktor PBS varlığından kuşkulandığında bu test yapılabilir.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzdaki bir venden alınan kan örneği.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Bu test kanda var olan antimitokondriyal antikorların (AMA) miktarını ölçmektedir. Artmış AMA üretimi birincil biliyer sirozla (PBS) yakın ilişkilidir. PBS, karaciğer içi safra yollarının iltihaplanması ve nedbeleşmesine, ilerleyici karaciğer yıkımına ve safra akımının blokajına neden olan bir otoimmün bozukluktur. Sıklıkla 35-60 yaş arası kadınlarda saptanmaktadır. PBS’den rahatsız olanların % 90’dan fazlasında antimitokondriyal antikorların konsantrasyonları anlamlı derecede artacaktır.

Birincil ve ikincil sklerozan kolanjiit, kronik inflamatuar bağırsak hastalığında, ve safra kanalı tıkanıklığına bağlı kronik karaciğer hastalığında da AMA düzeylerinde artış görülmektedir. Ayrıca serum alkalen fosfataz düzeyleri de yükselebilmektedir.

Klinik açıdan en önemli olanları M2 ve M9 olmak üzere dokuz AMA antijen tipi (M1-M9) mevcuttur. Özellikle PBS’de M2 tipinin varlığı belirginleşmiştir. Başka hastalıklarda başka antijen tipleri saptanabilmektedir. Bazı laboratuvarlar hastalarına tiplerin hepsini topluca test eden AMA yerine AMA-M2 testleri uygulamaya başlamıştır.

 

Test için numune nasıl toplanır?

Koldaki bir venden alınan kan örneği.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar 

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 85-86.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 272.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 746.

Dugdale, D. (Updated 2008 November 2). Autoimmune liver disease panel. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm. Accessed 1/29/09.

Christopher-Stine, L. (Updated 2006 August 22). Systemic lupus erythematosus. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000435.htm. Accessed 1/29/09.

Lehrer, J (2006 July 25 Updated). Autoimmune hepatitis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000245.htm. Accessed 1/29/09.

Stone, C. (2008 May 20, Updated). Primary biliary cirrhosis. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000282.htm. Accessed 1/29/09.

Hill, H. (Updated 2008 September). Primary Biliary Cirrhosis. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/AutoimmuneDz/PBC.html# through http://www.arupconsult.com. Accessed 1/29/09.

Bylund DJ, Nakamura RM. Organ-specific autoimmune diseases. Henry’s Clinical Diagnosis and Laboratory Management, 21st ed., 2007. Pp 945-960.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 82-83.

Lindor, K. (© 2002-2003) What is Primary Biliary Cirrhosis (PBC)? American Liver Foundation [On-line information]. Available online at http://www.liverfoundation.org/db/articles/1014 through http://www.liverfoundation.org.

(© 1995-2005). Primary Biliary Cirrhosis. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/print/sec10/ch136/ch136d.html through http://www.merck.com.

(© 1995-2005). Primary Sclerosing Cholangitis. The Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmhe/sec10/ch136/ch136e.html through http://www.merck.com.

(© 2005). Mitochondrial M2 Antibody, IgG (ELISA). ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a89b.jsp#1142095 through http://www.arup-lab.com.

Beuers, U. and Rust, C. (2005 October 27). Overlap Syndromes. Medscape, from Semin Liver Dis. 2005; 25(3): 311-320. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/512463 through http://www.medscape.com.

Stone, C. (2004 November 10, Updated). Autoimmune liver disease panel. Medline Plus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003328.htm.

Stone, C. (2004 May 14). Primary biliary cirrhosis. Medline Plus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000282.htm.

Peng, S. (2005 April 20). Antimitochondrial antibody. Medline Plus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003529.htm.

(© 2003). Mitochondrial (M2) Antibody. LabCorp [On-line test information]. Available online at http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/mono/se000750.htm through http://www.labcorp.com.