BUN

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Üre azotu; Üre
Resmi adı: Kan Üre Azotu

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek, böbrek hastalığı veya hasarıyla ilişkili hemodiyaliz ve diğer tedavilerin etkinliğini takip etmek için kullanılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Rutin kapsamlı veya temel metabolik panelin bir bölümü olarak veya akut veya kronik böbrek bozukluğu veya böbrek disfonksiyonunun neden olabildiği ve kötüleştirebildiği bir rahatsızlık varlığında bu teste bakılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarından alınan kan numunesi

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır. Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Bu test kandaki üre azotun miktarını ölçer. Protein, bileşenlerine (amino asitler) parçalanıp metabolize olduğunda karaciğerde azot amonyağa dönüşür. Azot karaciğerdeki diğer moleküllerle birleştiğinde atık ürün olarak üre oluşur. Üre daha sonra kan dolaşımına salınır ve böbreklere taşınır. Böbreklerde kandan süzülür ve idrarla atılır. Süregelen bir süreç olduğu için genellikle kanda az ve sabit miktarda üre bulunur.

Böbrekleri veya karaciğeri etkileyen hastalık veya rahatsızlıkların çoğu kandaki üre miktarını da olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Karaciğerde yüksek miktarlarda üre üretildiği veya böbreklerden atılan idrar miktarı azaldığında üre konsantrasyonları yükselecektir. Önemli derecede karaciğer hastalığı veya hasarı üre oluşmasını engellediğinde BUN konsantrasyonları düşebilir.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarından alınan kan numunesi

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır. Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

August 2007) National Kidney and Urological Disease Information Clearinghouse (NKUDIC). Your Kidneys and How They Work. Available online at http://www.kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/yourkidneys/index.htm#rate through http://www.kidney.niddk.nih.gov. Accessed November 2008.

(Update May 15, 2007) MedlinePlus Medical Encyclopedia. BUN. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003474.htm. Accessed November 2008.

American Urological Association. UrologyHealth.org, Kidney (renal) Failure. Available online at http://www.urologyhealth.org/adult/index.cfm?cat=02&topic=120#top through http://www.urologyhealth.org. Accessed November 2008.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pp. 312-313.

Pagana K, Pagana T. Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests. 3rd Edition, St. Louis: Mosby Elsevier; 2006 Pp. 525-527.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

(2002 March). Medical Tests of Kidney Function. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse, NIH Publication No. 02–4623 [On-line information]. Available online at http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/kidneytests/index.htm through http://kidney.niddk.nih.gov.

Esson, M. and Schrier, R. (2002). Diagnosis and Treatment of Acute Tubular Necrosis. Ann Intern Med 2002;137:744-752 [On-line journal]. PDF available for download at http://www.annals.org/cgi/reprint/137/9/744.pdf through http://www.annals.org.

Agha, Irfan (2003 August 7, Updated). BUN. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003474.htm.

Agrawal, M. and Swartz, R. (2000 April 1). Acute Renal Failure. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20000401/2077.html through http://www.aafp.org.

Physician’s Reference Laboratory: Kidney Function Panel. Available online at http://www.prlnet.com/Kidney.htm through http://www.prlnet.com.