Antikardiyolipin Antikorları

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Kardiyolipin Antikorları; aCL antikoru
Resmi adı: Kardiyolipin antikorları (IgG, IgM ve IgA)
İlişkili testler: Antifosfolipid Antikorlar; Anti-beta 2 glikoprotein I; Anti-fosfatidilserin; Otoantikorlar; Lupus Antikoagülan Paneli

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Uygun olmayan kan pıhtısı oluşumunun araştırılmasına; yinelenen düşüklerin nedenini belirlemeye yardımcı olmak veya antifosfolipit sendromun değerlendirmesinin bir bölümü olarak bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Özellikle gebeliğin 2. ve 3. üç aylarında yinelenen düşükleriniz olduysa; nedeni açıklanamayan bir veya birden fazla sayıda venöz veya arteriyel trombotik atak geçirdiğinizde bu test istenir.

Gerekli Numune Nedir?

Kolunuzdaki bir damardan (venden) alınan kan numunesinde çalışılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Bu testler, kardiyolipin antikorlarının üç sınıfını (IgG, IgM, ve/veya IgA) tanımlamaktadır. Algılanmış bir tehdide karşı bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan bu proteinler antifosfolipit antikorların en sık görülen formudur. Bunlar iyice anlaşılmamış nedenden dolayı  vücudun kan pıhtılaşması düzenleme yetisini olumsuz etkileyebilen kazanılmış otoantikorlardır.

Kardiyolipinler ve diğer ilişkin fosfolipitler normalde hücre membranları ve trombositler içinde bulunan lipit molekülleridir. Kan pıhtılaşması sürecinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Kardiyolipinlere karşı antikorlar oluştuğunda olumsuz etkilenmiş hastanın atar ve toplardamarlarında yinelenen ve uygun olmayan  kan pıhtıları (trombüsler) gelişme riskini artırırlar. Kardiyolipin antikorlar trombositopeni, yinelenen düşükler (özellikle gebeliğin 2.'ci ve 3.'cü aylarında) ve erken doğum ve preeklampsi ile de ilişkilidir.

Kardiyolipin antikorları sıklıkla sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi otoimmün bozukluklar ve lupus antikoagülanı gibi diğer antifosfolipit antikorlarla birlikte görülmektedir. Akut enfeksiyonları, HIV/AIDS, bazı kanser türleri olan hastalarda, ilaç tedavileriyle (fenitoin, penisilin ve prokainamid) ve fenitoin, penisillin, ve prokainamid) ve asemptomatik olarak yaşlılarda geçici olarak  görülebilmektedir.

Pıhtı tıkaçları, yinelenen düşükler, trombositopeni, kardiyolipin ve/veya başka bir antifosfolipit antikor saptanan hastada tanı Antifosfolipit Sendromu (APS) olabilir. APS, altta yatan otoimmün bozukluk olmaksızın birincil, veya tanı konmuş, zaten var olan bir otoimmün bozuklukla birlikte ikincil formda da oluşabilir.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarından iğneyle kan numunesi alınır

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 70-71.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 134-135.

(2006 October 15, Revised). Antiphospholipid Antibody Syndrome. APS Foundation of America. Available online at http://www.apsfa.org/aps.htm. Accessed on 4/20/08.

(2008 February 5, Reviewed). Learning About Antiphospholipid Syndrome (APS). National Human Genome Research Institute. Available online at http://www.genome.gov/17516396. Accessed on 4/20/08.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pages 69-70.

(2001 June 26). Antiphospholipid Antibody Syndrome. Hematology Resource Page, Patient Resources University of Illinois - Urbana/Champaign, Carle Cancer Center. Available online at http://www-admin.med.uiuc.edu/hematology/PtAPS.htm through http://www-admin.med.uiuc.edu.

(© 2004). Antiphospholipid Testing. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_al67.jsp#3965115 through http://www.arup-lab.com.

Petri, M. (2001). Antiphospholipid Antibodies: Anticardiolipin Antibodies and the Lupus Anticoagulant in Systemic Lupus Erythematosus. The Lupus Foundation of America. Available online at http://www.lupus.org/education/brochures/antiphos02.html through http://www.lupus.org.

(© 2004). Cardiolipin Antibodies, IgG and IgM. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing. Available online at http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a133.jsp#1059158 through http://www.arup-lab.com.

The Thrombophilias and Pregnancy. March of Dimes, Professionals and Researchers, Quick References and Fact Sheets. Available online at http://www.marchofdimes.com/professionals/681_9264.asp through http://www.marchofdimes.com.

(2003 September, Modified) Anticardiolipin antibodies (IgG, IgM, IgA). Clinical Coagulation Laboratory Coagulation Test Descriptions. Available online at http://pathology.mc.duke.edu/coag/TestDes.htm through http://pathology.mc.duke.edu.

Carsons, S. et. al. (2004 August 18, Updated). Antiphospholipid Syndrome. EMedicine. Available online at http://www.emedicine.com/med/topic2923.htm through http://www.emedicine.com.

Arnout J.IS TH Scienti•c Standardisation Subcommittee Lupus Anticoagulants/Phospholipid dependent antibodies. International Society of Thrombosis and Haemostasis. Boston. July 2002.