CMV

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Resmi adı: Sitomegalovirüs

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Doktorunuz halen veya yakın zamanda sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu geçirdiğinizden kuşkulanırsa veya CMV enfeksiyonu geçirip geçirmediğinizi bilmek önemli ise (örneğin organ nakli ameliyatı olmadan önce) bu test yaptırılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Bir genç erişkin, gebe bir kadın veya bağışıklık sistemi yetersiz bir hastada CMV enfeksiyonunu düşündüren soğuk algınlığına benzer belirtiler varsa; yenidoğanda çoklu doğumsal anomaliler, nedeni açıklanamayan sarılık veya anemi ve/veya bebekte CMV'ye bağlı olabilen nöbetler veya gelişimsel sorunlar varsa bu test yaptırılır.

Gerekli Numune Nedir?

CMV antikor testi için kolunuzun bir damarından kan numunesi alınır. CMV virüsünün kendisini belirlemek için kan, idrar, balgam, amniyon sıvısı, beyin-omurilik sıvısı, onikiparmak bağırsağı (duodenum) sıvısı veya başka bir vücut dokusundan  numune alınabilir.

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Halen veya yakın zamanda kişinin CMV enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadığını belirlemek için sitomegalovirüs (CMV) testi istenir.  Bazen bir kişinin şimdiye kadar CMV'ye maruz kalıp kalmadığını belirlemek için de bu test istenebilmektedir. CMV testi,ya CMV 'e maruziyete cevaben oluşturulan immün (bağışıklama) proteinleri olan CMV antikorlarının ölçümünü veya virüsün saptanmasını gerektirmektedir. Aktif enfeksiyon sırasında CMV kültürüyle veya virüsün genetik içeriğinin (DNA'sının) belirlenmesiyle virüs saptanmaktadır.

Erişkinlerin % 50-85 kadarı CMV enfeksiyonu kapmıştır. İnsanların çoğu çocuk veya genç erişkinken enfeksiyon kapmış olmasına rağmen önemli hastalık belirtileri geçirmemiş veya sağlık orunları yaşamamıştır. Aktif enfeksiyon sırasında tükürük, idrar, anne sütü, semen, rahim ağzı salgıları ve beyin-omurilik sıvısında CMV bulunmaktadır. Yakın  fiziksel temas veya altbezleri veya oyuncaklar gibi CMV bulaşmış nesnelerle temas sonucu kolayca başkalarına geçmektedir. İlk "birincil" enfeksiyon geçtikten sonra CMV, herpes ailesinin diğer üyeleri gibi  baskın veya latent ( gizil) duruma geçmektedir. Sitomegalovirüs hastanın geri kalan yaşamında herhangi bir hastalık belirtisine neden olmaksızın vücut içinde  kalmakta, hastanın bağışıklık sistemi risk altına girmedikçe yeniden etkinleşmemektedir.

CMV üç bölgede sorunlara neden olabilmektedir::

  • Genç erişkinlerde birincil enfeksiyon soğuk algınlığına veya mononükleoza benzer bir rahatsızlığa neden olabilmektedir. Aşırı yorgunluk, ateş, titremeler, vücut ağrıları ya /ya da baş ağrıları benzeri yakınmalara neden olan bu rahatsızlık genellikle birkaç hafta içinde geçmektedir.
  • Anne ilk kez gebelik sırasında enfeksiyonu kapar ve daha sonra plasenta (eş) engelini aşarak enfeksiyonu çocuğa geçirdiğinde birincil CMV enfeksiyonu bebeklerde ciddi fiziksel ve gelişimsel sorunlara neden olabilmektedir. Enfeksiyon kapmış ceninlerin çoğu (yaklaşık % 90'ı) doğumda normal görünmekle birlikte işitme veya görme sorunları, zatürre, nöbetler ve/veya birkaç ay sonra zekâ geriliği gelişebilmektedir. Az sayıda ölü doğum görülebildiği gibi bazı bebeklerde sarılık, anemi (kansızlık), karaciğer veya dalak büyümesi ve baş küçüklüğü gibi hastalık belirtileri oluşabilmektedir. Bu belirti ve bulguların bir bölümü zamanla geçecek olmasına rağmen bir bölümü sebat edebilmektedir.
  •  Bağışıklık sistemi yetersiz kişilerde: CMV ciddi rahatsızlık ve ölüme neden olabilmektedir. Bu hastalar arasında HIV/AIDS, olanlar, organ veya kemik iliği nakledilenler ve kanser için kemoterapi görenler sayılır. İlk kez enfeksiyon kapmış bağışıklık sistemleri yetersiz kişiler, daha şiddetli rahatsızlık geçirebildikleri gibi CMV enfeksiyonu aktif halde kalabilir. Daha önce CMV'ye maruz kalmış kişilerde de enfeksiyon yeniden etkinleşebilmektedir. Enfeksiyon gözlerini ( körlüğe yol açabilen retina [ağ tabaka] iltihabına neden olarak), mide-bağırsak yolunu ( kanlı ishal ve karın ağrısına neden olarak), akciğerleri (kuru öksürük ve nefes darlığı ile karakterize zatürreye neden olarak) ve beyni (ensefalite [beyin iltihabına] neden olarak )etkileyebilmektedir. Dalak ve karaciğer de etkilenebilir. Organ veya kemik iliği nakli yapılanlar kısmen organ reddi yaşayabilmektedir. Aktif CMV bağışıklık sistemini daha fazla baskılayarak fungal (mantar) enfeksiyonları  gibi başka ikincil enfeksiyonların oluşmasına izin vermektedir.

Test için numune nasıl toplanır?

Gerekli numunenin seçimi testin antikor veya yalnızca virüsü veya hastanın sağlık durumu üzerine etkisini belirlemek için yapılıp yapılmadığına göre değişmektedir. Antikor testi bir kol damarından iğneyle alınan  kan numunesini gerektirir. Virüs idrar, kan veya  balgam gibi değişik numunelerin incelenmesiğyle saptanabilir. Bazı numunelerin örneğin amniyon sıvısı, duodenal (onikiparmak bağırsağı) sıvı, beyin-omurilik sıvısı, veya vücut dokusu (biyopsi) numunelerinin alınması özel işlemleri gerektirmektedir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

S1
Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

S2
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

S3
(2002 October 26). Cytomegalovirus (CMV) Infection [16 paragraphs]. National Center for Infectious Diseases [On-line information]. Available FTP: http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cmv.htm

S4
(2004). Cytomegalovirus [13 paragraphs]. ARUP’s Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available FTP: http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a191.jsp#1372836

S5
Bonham, C. (2000). Prevention and Treatment of Cytomegalovirus Infection in Liver and Intestinal Transplantation [27 paragraphs]. Medscape Transplantation 1(2), 2000 [From 'Nonsurgical Issues in Liver Transplantation,' a conference sponsored by MedImmune, Inc., Miami, Florida, June 2-4, 2000]. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/408776

S6
(2004) Cytomegalovirus Infection in Pregnancy [16 paragraphs]. March of Dimes, Professionals and Researchers, Quick Reference and Fact Sheets [On-line information]. Available FTP: http://www.marchofdimes.com/professionals/681_1195.asp

S7
Muir, A. (2002 January 29). CMV - gastroenteritis/colitis [24 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000667.htm

S8
Kotton, C. (2002 February 22). CMV – pneumonia [11 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000664.htm

S9
Kotton, C. (2002 February 22). CMV retinitis [21 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information, Medical Encyclopedia [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000665.htm

S10
Spruance, S. Cytomegalovirus Infection [7 paragraphs]. The Merck Manual – Second Home Edition [On-line information]. Available FTP: http://www.merck.com/pubs/mmanual_home2/sec17/ch198/ch198g.htm

S11
Cytomegalovirus (CMV) DNA by PCR, Qualitative [ paragraphs]. LabCorp Facets [On-line information]. Available as PDF

S12
Rawlinson, W. and Scott, G. (2003 October). Cytomegalovirus, A common virus causing serious disease [12 paragraphs]. Australian Family Physician Vol. 32, No. 10 [On-line journal]. Available as PDF

S13
Brennan, C. (2001). Cytomegalovirus in Renal Transplantation [34 paragraphs]. J Am Soc Nephrol 12:848-855 [On-line journal]. Available FTP: http://www.jasn.org/cgi/content/full/12/4/848

S14
Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 345-346.

S15
Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Pp 1216-1217.

S16
Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1551-1553.

S17
(2006 February 6). About CMV [15 paragraphs]. CDC [On-line information]. Accessed on: 12/9/07. Available FTP: http://www.cdc.gov/cmv/facts.htm

S18
(2006 March 28). Frequently Asked Questions about CMV [22 paragraphs]. CDC [On-line information]. Accessed on: 12/9/07. Available FTP: http://www.cdc.gov/cmv/faqs.htm

S19
(2006 February 6). Signs and Symptoms of CMV [4 paragraphs]. CDC [On-line information]. Accessed on: 12/9/07. Available FTP: http://www.cdc.gov/cmv/signs.htm

S20
(2006 February 6). CMV Tests for You and Your Baby [5 paragraphs]. CDC [On-line information]. Accessed on: 12/9/07. Available FTP: http://www.cdc.gov/cmv/testing.htm

S21
(2005 November 4). CMV Diagnosis [5 paragraphs]. CDC [On-line information]. Accessed on: 12/9/07. Available FTP: http://www.cdc.gov/cmv/diagnosis.htm

S22
(2007 February 12). Neurological Consequences of Cytomegalovirus Infection Information Page [6 paragraphs]. NINDS [On-line information]. Accessed on: 12/23/07. Available FTP: http://www.ninds.nih.gov/disorders/cytomegalic/cytomegalic.htm

S23
CMV - immunocompromised host [18 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 12/23/07. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000663.htm