Bakır

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Cu; 24-saatlik idrarda bakır; Total bakır; Seruloplazmine bağlı olmayan bakır; Serbest bakır; Hepatik bakır
Resmi adı: Bakır (24 saatlik idrarda, kanda total ve serbest bakır, karaciğerde bakır)
İlişkili testler: Seruloplazmin; Ağır Metaller

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Kan, idrar veya karaciğerdeki bakır miktarını ölçmek, Wilson hastalığının tanısı ve takibine yardımcı olmak ve bazen bakır eksiklikleri veya aşırılıklarını saptamak için bu test yapılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Sarılık, yorgunluk, karın ağrısı, davranış değişiklikleri, titremeler veya doktorunuzun Wilson hastalığı veya nadiren bakır elementi eksikliğine bağlı olabildiğini düşündüğü başka belirtilerin varlığında ve bakırla ilgili bir rahatsızlık için tedavi ediliyorsanız  belli aralıklarla bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi ve/veya 24 saatlik idrar numunesi, bazen karaciğer biyopsi numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Test için önceden hazırlık yapmak gerekmemektedir.

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Bu test kan, idrar veya karaciğer (hepatik) içindeki bakır miktarını ölçmektedir. Bakır, vücudun enzimlerin bileşimine kattığı gerekli bir mineraldir. Bu enzimler demir metabolizmasında, bağ dokusu oluşumunda, hücresel düzeyde enerji üretiminde, melanin oluşumunda, sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarında rol oynamaktadır.

Bakır elementi kabuklu yemişler, çikolata, mantarlar, kabuklu deniz ürünleri, tam tahıllar, kurutulmuş meyveler ve karaciğer gibi çeşitli besinlerde bulunmaktadır. İçme suyuna su boruların içinden geçerken bakır karışabilir, insanlar yiyecekleri bakır kaplarda pişirip servis yaparken besinlerin içine bakır geçebilir. Normalde bakır vücuda bağırsaklar yoluyla emilir, bir proteine bağlanıp zararsız hale getirilir ve karaciğere taşınır. Karaciğer bakırın bir bölümünü depolayıp geri kalan kısmının çoğunu aposeruloplazmin  denilen bir proteine bağlamaktadır. Bakır bağlandığında aposeruloplazmin, seruloplazmin enzimine dönüşür. Kandaki bakırın yaklaşık % 95’i seruloplazmine bağlıdır. Karaciğer fazla bakırı safraya atar ve vücuttan dışkıyla atılır. Bir miktar bakır idrarla da atılır.

Bakır eksikliikleri veya fazlalıkları nadiren görülmektedir. Kalıtsal bir rahatsızlık olan Wilson hastalığı karaciğer, beyin ve başka organlarda aşırı bakır depolanmasına yol açabilir. Bu durum doku hasarına ve aşağıdaki belirti ve bulgulara neden olabilmektedir:

Böbrekler etkilenmişse idrar üretimi azalabilir veya durabilir. Bu hastalık belirtilerinin bir bölümü ortamdaki bakıra akut veya kronik olarak maruz kalmada veya karaciğer hastalığı gibi rahatsızlıklarda veya bakır metabolizması ve atılımını engelleyen safra yolu tıkanıklarında da görülebilmektedir.

Bakır yetersizliği bazen kistik fibroz ve çölyak hastalığı gibi ciddi emilim bozukluklarında ve özellikle inek sütü formülleriyle beslenen çocuklarda oluşabilmektedir. Hastalık belirtileri arasında nötropeni, osteoporoz ve mikrositik anemi sayılabilir. X kromozomuyla ilişkili kalıtsal Menkes sendromu etkilenmiş bebeklerin beyin ve karaciğerlerinde bakır eksikliğine yol açmaktadır. Esas olarak erkekleri etkileyen hastalık nöbetler, gelişme geriliği, beyinde anormal arter gelişimi ve olağandışı gri, kırılgan dolaşık saç yapısıyla ilişkilidir.

Test için numune nasıl toplanır?

Kolunuzdaki bir atardamardan (venden) alınan kan numunesi ve/veya 24-saatlik idrar numunesi alınır. Bazen doktor karaciğer biyopsisi alır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır, hazırlık gerekmez.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Bankson, D. Chapter 35, Vitamins and Trace Elements: Assessment of Micronutrient Status through Laboratory Testing. Pp. 399 – 410.

Shim, H. and Harris, Z. L. (2003 May). Supplement: 11th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals, Genetic Defects in Copper Metabolism [14 paragraphs]. J. Nutr. 133: 1527S-1531S [On-line journal article]. Accessed on: 9/16/07. Available FTP: http://jn.nutrition.org/cgi/content/full/133/5/1527S


Barnes, N. et. al. (2005). The copper-transporting ATPases, menkes and wilson disease proteins, have distinct roles in adult and developing cerebellum. [1 paragraph]. Medscape from J Biol Chem. 2005; 280(10): 9640-5 (ISSN: 0021-9258) [On-line abstract]. Accessed on: 9/16/07. Available FTP: http://www.medscape.com/medline/abstract/15634671?src=emed_ckb_ref_0


(2006 August 1). Copper [48 paragraphs]. MedlinePlus Health Information, Herbs and Supplements [On-line information]. Accessed on: 9/16/07. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/natural/patient-copper.html


Turnlund, J. (2007 July, Reviewed). Copper [32 paragraphs]. Linus Pauling Institute Micronutrient Research for Optimum Health, Micronutrient Information Center, Oregon State University [On-line information]. Accessed on: 9/16/07. Available FTP: http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/copper/


Das, S. and Ray, K. (2006 October 13). Wilson’s Disease: An Update [44 paragraphs]. Medscape from Nature Clinical Practice Neurology [On-line information]. Accessed on: 7/27/07. Available FTP: http://www.medscape.com/viewarticle/543866


Copper [11 paragraphs]. Merck Manual of Medical Information – Second Home Edition [On-line information]. Accessed on: 7/17/07. Available FTP: http://www.merck.com/mmhe/print/sec12/ch155/ch155c.html


Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition]. Pp. 441.


(2007 February 14). Zellweger Syndrome Information Page [4 paragraphs]. NINDS [On-line information]. Accessed on: 7/25/07. Available FTP: http://www.ninds.nih.gov/disorders/zellweger/zellweger.htm


(2007 February 13, Updated). Menkes Disease Information Page [4 paragraphs]. NINDS [On-line information]. Accessed on: 7/25/07. Available FTP: http://www.ninds.nih.gov/disorders/menkes/menkes.htm


(2004). Copper [23 paragraphs]. ATSDR Division of Toxicology ToxFAQs [On-line information]. Accessed on: 7/25/07. Available FTP: http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts132.html


Perez, E. (2006 October 23, Updated). Copper poisoning [12 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 7/25/07. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002496.htm


McGee, W. (2007 March 2, Updated). Copper in diet [10 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 7/25/07. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002419.htm


Alexander, D. (2006 March 2, Updated). 24-hour urine Copper/Cu [11 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 7/21/07. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003604.htm


Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp. 292-295.