Diyabet İle İlgili Otoantikorlar

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Adacık Otoantikorları
Resmi adı: Adacık Hücre Sitoplazması Otoantikorları ; ICA; İnsülin Otoantikorları; IAA; Glutamik Asit Dekarboksilaz Otoantikorları; GADA; GAD65 Otoantikorları; İnsülinomayla İlişkili -2 Otoantikorları; IA-2A; ICA512 Otoantikorları; Protein Tirozin Fosfataza benzer Otoantikorlar
İlişkili testler: Glukoz; Insülin

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Diyabet tanısı konduktan sonra otoimmün tip 1 diyabeti, tip 2 diyabetten ayırt etmeye yardımcı olmak için  kullanılır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Hastaya ilk kez diyabet tanısı konduktan sonra diyabetin otoimmün olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için diyet veya ilaçlarla tedavi edilen diyabetlinin kan şekeri düzeylerini normal veya normale yakın düzeylerde tutmakta çok zorlandığı zaman veya hastada tip 2 diyabet  yerine, tip 1 diyabet olduğundan kuşkulanıldığında bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarından alınan kan numunesi kullanılır

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Tip 1 diyabet, pankreasta insülin üreten beta hücrelerini harabeden otoimmün süreçlere bağlı olarak insulin eksikliğiyle karakterize birhastalıktır.  Diyabetle ilişkili otoantikor testleri tip1diyabetle bağlantılı olduğu gösterilmiş olan bir veya birden fazla sayıda otoantikorların varlığını saptayan testler grubudur. Bu otoantikorlar  beta hücrelerinin yıkımını, beta hücre fonksiyon kaybını ve tip 1 diyabetin özelliklerinden olan yetersiz insülin üretimini yansıtırlar. Bunların tip 1 diyabete neden oldukları düşünülmez.  Aksine, tip 2 diyabet  insülin direnci sonucu oluştuğu gibi otoimmün süreçlerle ilişkili değildir.

Tüm diyabet olgularının yaklaşık % 10’u tip 1 diyabet (otoimmün) olup bu olguların büyük bir bölümüne 20 yaşından gençlerde tanı konmaktadır. Beta hücreleri harap olmuş tip 1 diyabetiklerin yaklaşık % 80-90’ında sık idrar yapma , susuzluk hissi, kilo kaybı, kötü yara iyileşmesi gibi diyabet bulguları ortaya çıkmakta ve bu hastalar artık insülin üretememektedir. Glukozun hücrelerin içine girebilmesi ve enerji üretimi  için kullanılması amacıyla  vücudun her gün insüline gereksinmesi vardır. Yeterli insülin olmaksızın hücreler aç kalır ve sonuçta kan şekeri (hiperglisemi) oluşur. Akut hiperglisemi diyabet krizine neden olabilir. Kronik hiperglisemi kan damarlarına, böbrekler gibi organlara zarar verebilir.

Tip 1 diyabet önceleri jüvenil veya insüline bağımlı diyabet olarak bilinmesine rağmen beta hücre hasarını yansıtmak üzere yeniden tanımlanmıştır. Otoimmün tip 1 diyabet varlığında ilk tanı konduğu aman  etkilenmiş olanların yaklaşık % 95’inde bir veya birden fazla sayıda diyabet otoantikoru mevcut olacaktır. Tip 2 diyabette tipik olarak otoantikorlar mevcut değildir

 En sık uygulanan dört  diyabetle ilişkili otoantikor testi:

  • Adacık Hücresi Sitoplazmik Otoantikorlar (ICA)
  • Glutamik Asit Dekarboksilaz Otoantikorlar (GADA)
  • İnsülinomayla İlişkili-2- Otoantikorlar  (IA-2A)
  • İnsülin Otoantikorları  (IAA)

Test için numune nasıl toplanır?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Maclaren, N. and Marker, J. (2002 December). Guidelines & Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis & Management of Diabetes Mellitus [11 paragraphs]. Weill College of Medicine of Cornell University, NACB Laboratory Medicine Practice Guidelines [On-line information]. Available FTP: http://www.nacb.org/temporary/Maclaren2.htm

Dr. William Winter M.D. Professor of Pathology and Pediatrics, University of Florida School of Medicine, Gainesville, FL


Immunologic Disorders in Infants and Children (5th edition), Winter, W.E. and Signorino, M. R. Autoimmune Endocrinopathies. In: E.R. Stiehm (ed): W.B. Saunders Company, Philadelphia, Pennsylvania, 2004, 1179-1221.


Autoimmune Endocrinopathies, Winter, W.E.: In: Pediatric Endocrinology, Fourth Edition, F. Lifshitz (ed): Marcel Dekker, Inc., New York, New York, 2003, pp 683- 720.


Autoimmune Disorders that Influence Carbohydrate Metabolism (Chapter 24) Winter, W.E. In: Clinical and Laboratory Evaluation of Human Autoimmune Diseases. Nakamura R.M., Keren, D.F., Bylund D.J. (eds): ASCP Press, Chicago, 2002, pp:345-372.


Winter, WE. Diabetes disease management: differentiating type 1 and type 2 diabetes. Clinical Laboratory News. 2005; 31(7):14-16.


Eisenbarth, G. (2003 November). Chapter 11 Prediction of Type I Diabetes: The Natural History of the Prediabetic Period [13 paragraphs]. Type I Diabetes: Molecular, Cellular, and Clinical Immunology, Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, UCDHSC [On-line information]. Available FTP: http://www.uchsc.edu/misc/diabetes/oxch11.html


Rewers, M. (2005 October, Updated). Type I Diabetes: Molecular, Cellular, and Clinical Immunology, Chapter 9 Epidemiology of Type I Diabetes [57 paragraphs]. Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, UCDHSC [On-line information]. Available FTP: http://www.uchsc.edu/misc/diabetes/oxch9.html


Dupré, J. & Mahon, J. (2000 August). Diabetes-Related Autoantibodies and the Selection of Subjects for Trials of Therapies to Preserve Pancreaticß-Cell Function in Recent-Onset Type 1 Diabetes [7 paragraphs]. Diabetes Care, (23): 8 [On-line information]. Available online


(© 2005). IA-2 Antibody [2 paragraphs]. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available FTP: http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_alpb.jsp#2441172


(© 2005). Islet Cell Antibody, IgG [2 paragraphs]. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available FTP: http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a25b.jsp#1153005


(© 2005). Glutamic Acid Decarboxylase (GAD) Antibody [6 paragraphs]. ARUP's Guide to Clinical Laboratory Testing [On-line information]. Available FTP: http://www.arup-lab.com/guides/clt/tests/clt_a287.jsp#1149613


Achenbach, P. et. al. (2004). Stratification of Type 1 Diabetes Risk on the Basis of Islet Autoantibody Characteristics [21 paragraphs]. Diabetes 53:384-392 [On-line journal]. Available FTP: http://diabetes.diabetesjournals.org/cgi/content/full/53/2/384


Borg, H. et. al. (2001). High Levels of Antigen-Specific Islet Antibodies Predict Future ß-Cell Failure in Patients with Onset of Diabetes in Adult Age [23 paragraphs]. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 86 (7): 3032. (2001) [On-line journal]. Available FTP: http://jcem.endojournals.org/cgi/reprint/86/7/3032


Kimpimäki, T. et. al. (2000). Disease-Associated Autoantibodies as Surrogate Markers of Type 1 Diabetes in Young Children at Increased Genetic Risk [24 paragraphs]. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol 85 No. 3 1126-1132 [On-line information]. Available FTP: http://jcem.endojournals.org/cgi/content/full/85/3/1126