Her-2/neu

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: HER-2/neu; c-erbB-2; HER2
Resmi adı: İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Bir meme kanseri tümörünün, Her-2/neu için pozitif olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Bu sonuç, tedaviyi planlamaya ve hastalığın seyrini belirlemeye yardımcı olur.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Size yayılma karakteri gösteren meme kanseri tanısı koyulduysa ve doktorunuz tümördeki Her-2/neu geninin aşırı sentezlenip sentezlenmediğini (aşırı ekspresyon) saptamak istenirse yapılır

Gerekli Numune Nedir?

Biyopsi ile alınan kanser doku örneği veya lumbektomi veya mastektomi sırasında cerrahi olarak çıkarılan tümör; Bazen kolunuzdaki bir venöz damardan alınan kan örneği

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Her-2/neu bir onkogendir. Hücre büyümesine neden olan özel bir büyüme faktörünün reseptör proteinini kodlar. Normal epitel hücreleri Her-2/neu geninin iki kopyasını içerir ve hücrelerin yüzeyinde düşük seviyede Her-2 proteini üretilir. Yayılma karakteri gösteren meme kanserinin yaklaşık % 20-30’unda (diğer bazı kanserler, over (yumurtalık) ve mesane kanseri gibi), Her-2/neu geni çoğaltılır (amplifikasyon) ve çok yüksek miktarlarda (aşırı ekspresyon) protein üretilir. Aşırı ekspresyon yapılan bu tümörler daha agresif büyüme eğiliminde olup endokrin (anti-hormon) tedavisine ve bazı kemoterapilere dirençlidir. Her-2/neu pozitif meme kanserli hastalar genellikle daha kötü bir prognoza sahiptir, ancak tümörün özellikleri Her-2/neu pozitif kanserler için spesifik tedavi koşullarını oluşturur.

Tümörün Her-2/neu pozitif olup olmadığını araştırmak için bir biyopsi alınır ve tümör örneği incelenir. Her-2/neu durumunu test etmek için başlıca iki yöntem vardır: immunohistokimya (IHK) ve floresan in situ hibridizasyon (FISH). IHC yönteminde Her-2/neu protein miktarı ölçülür. FISH yönteminde genetik düzeyde gerçek gen amplifikasyonu – bulunan genin kopya sayısına bakılır. IHC günümüzde en yaygın kullanılan birinci basamak test yöntemidir; ancak negatif veya tespit edilemez düzeyde ise, daha sonra bir izleme testi olarak sıklıkla FISH yöntemi yapılır.

Her-2/neu kan testide bulunmaktadır. Serumda bulunan Her-2/neu proteininin düzeyi Her2/neu pozitif kanserde bulunan miktar ile zayıf bir ilişki (korelasyon) gösterir. Kan testi tarama amaçlı kullanılmaz ve doku testinin yerine geçmez, ancak hastanın prognozunu takip etmek ve tedavinin etkinliğini izlemek amacı ile istenir. Metastatik meme kanserinin tanısı konulduktan sonra, kan testi yapılır ve başlangıç düzeyi 15ng/mL den yüksek ise, test tedavinin takibinde kullanılabilir.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir ince iğne aspirasyonu, iğne biyopsisi, veya cerrahi biyopsi yapılarak meme kanseri dokusundan örnek alınır. Her-2/neu kan testi için bir koldan venöz kan örnekleri alınır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test hazırlığı gerekli değildir

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 200-202.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 548-551.

Hicks, D. and Kulkarni, S. (2008 April 14). HER2+ Breast Cancer: Review of Biologic Relevance and Optimal Use of Diagnostic Tools. Medscape from American Journal of Clinical Pathology [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/570732 through http://www.medscape.com. Accessed July 2009.

Markman, M. (2009 June 30, Updated). Breast Cancer and HER2. Emedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1689966-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed July 2009.

(2009 May, Updated). Breast Cancer Management Assays. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/OncologicDz/GynecologicalTumors/BreastCancerManagement.html# through http://www.arupconsult.com. Accessed July 2009.

(2008 December 02). NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, Breast Cancer v.1.2009 Medscape from National Comprehensive Cancer Network [On-line information]. PDF available for download at http://misc.medscape.com/images/586/406/Breast-Medscape.pdf through http://misc.medscape.com. Accessed July 2009.

(2006 December). What to Know: ASCO's Guideline on HER2 Testing for Breast Cancer. American Society of Clinical Oncologists [On-line information]. Available online through http://www.cancer.net. Accessed July 2009.

Esteva, F. et. al. (2005 May 13). Clinical Utility of Serum HER2/neu in Monitoring and Prediction of Progression-Free Survival in Metastatic Breast Cancer Patients Treated With Tratuzumab-Based Therapies. Medscape from Breast Cancer Research [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/503103 through http://www.medscape.com. Accessed July 2009.

Tse, C. et. al. (2005). Evaluation of the Quantitative Analytical Methods Real-Time PCR for HER-2 Gene Quantification and ELISA of Serum HER-2 Protein and Comparison with Fluorescence in Situ Hybridization and Immunohistochemistry for Determining HER-2 Status in Breast Cancer Patients. Clinical Chemistry. 2005;51:1093-1101 [On-line information]. Available online at http://www.clinchem.org/cgi/reprint/51/7/1093 through http://www.clinchem.org. Accessed July 2009.

Zidan J, Dashkovsky I, Stayerman C, et al. Comparison of HER-2 overexpression in primary breast cancer and metastatic sites and its effect on biological targeting therapy of metastatic disease. Br J Cancer. 2005 Sep 5;93(5):552-6.

Lower EE, Glass E, Blau R, Harman S. HER-2/neu expression in primary and metastatic breast cancer. 1: Breast Cancer Res Treat. 2009 Jan;113(2):301-6. Epub 2008 Feb 14.

Carney WP, Brown-Shimer S, Hamer PJ. Serum HER-2/neu testing can identify HER-2/neu positive patients previously classified as negative by tissue testing. American Association for Clinical Chemistry Annual Meeting Proceedings, 2008. Clin Chem Vol 54(56) Suppl, Pg A130: Abstract No. C-96.

Schwartz MK, et al. International Journal of Biological Markers 2000;15(4):324.

Lipton A, et al. Journal of Clinical Oncology 2002;20(6):1467.

Esteva FJ, et al. Journal of Clinical Oncology 2002;20(7):1800.

Lipton et al. Serial Serum HER2/neu Levels and Clinical Response Status for Study EGF20009 - Metastatic Breast Cancer, Sept 7th 2007, ASCO Breast Cancer Meeting, San Francisco.

Serum HER-2/neu and Relative Resistance to TRASTUZUMAB-based Therapy in Patients With Metastatic Breast Cancer. Cancer 2008; 113:1294-1301.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber's Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby's Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Check, W. (2002 February). Making the call on HER2 testing methods. CAP Today, In the News [On-line journal]. Available online at http://www.cap.org/html/publications/feature.html through http://www.cap.org.

Check, W. (2002 February). Serum HER2 testing. CAP Today, In the News [On-line journal]. Available online at http://www.cap.org/html/publications/sidebar1.html through http://www.cap.org.

ASCO (1996). c-erbB-2 as a Marker for Breast Cancer. American Society for Clinical Oncology [On-line guideline]. Available online at http://www.asco.org/prof/pp/html/guide/tumor/m_tumor14.htm through http://www.asco.org.

ACS (2001). Immunotherapy with Trastuzumab (Herceptin). American Cancer Society [On-line information]. Available online through http://www.cancer.org.

ACS (2001). How is Breast Cancer Diagnosed? American Cancer Society, Cancer Reference Information [On-line information]. Available online through http://www.cancer.org.

Locke, J. (2001 February). HER2/neu Testing. American Association for Clinical Chemistry, Strategies [Newsletter]. Available through AACC (http://www.aacc.org)

Yazifi, H., and Gown, A. (2002 June). Controversies and guidelines in tissue-based HER-2/neu testing in breast cancer. Medical Laboratory Observer [Journal], Vol. 34 (6), pp 12-16,20. Available through MLO (http://www.mlo-online.com)

MEDCEU (1999). Breast Cancer and HER2. MEDCEU [On-line continuing education]. Available online at http://www.medceu.com/course-no-test.cfm?CID=307 through http://www.medceu.com.