LDH

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: LD; Laktat dehidrogenaz; Laktik dehidrogenaz; Total LDH; LDH izoenzimleri
Resmi adı: Laktat dehidrogenaz, Total ve İzoenzimler

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Vücuttaki doku hasarının nedeni ve yerini tanımlamaya ve hasarın ilerlemesini izlemeye yardımcı olmak için bu test istenir. Dokularda yaygın dağılımının göstergesi olarak LDH  pek çok hastalıkta yükselmektedir. Eskiden kalp krizi tanısı koymak ve takip etmek için kullanılmış olmasına rağmen LDH yerine artık yaygın biçimde troponin testi istenmektedir.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Diğer testlerle birlikte doktorunuz doku veya hücre hasarına neden olan akut veya kronik bir rahatsızlıktan kuşkulandığında hasarın kaynağını tespit etmek ve sorunu takip etmek için LDH testi ister.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Test için önceden hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Laktat dehidrogenaz (LDH veya  LD), vücudun hemen hemen her hücresinde tespit edilen bir enzim olmasına rağmen kanda ancak saptanabilen küçük miktarlarda bulunmaktadır. Hücre hasarı veya yıkımı olduğunda hücrelerden salınan LDH kan dolaşımına geçer. Bu nedenle hücre hasarının genel bir belirteci olarak LDH testinden yararlanılabilir.

LDH düzeylerindeki yükselmeler ya total LDH veya LDH izoenzimleri olarak ölçülebilir. Total LDH beş farklı LDH izoenziminin topluca ölçümünü gösterir. İzoenzimler LDH enziminin biraz farklı moleküler versiyonlarıdır. Total LDH doku hasarını gösterecek olmakla birlikte yalnız başına altta yatan nedeni veya hasarın yerleşimini tanımlamak için kullanılamaz.

 Beş izoenzim bir ölçüde örtüşmekle birlikte her bir LDH izoenzimi spesifik vücut dokularında konsantre olma eğilimi gösterir. Bu nedenle hücre hasarına neden olan hastalık veya rahatsızlığın belirlenmesine ve etkilenmiş organlar ve dokuların tanımlanmasına yardımcı olmak için tek tek LDH izoenzim düzeylerinin ölçümüyle birlikte başka testler de kullanılmaktadır. Genellikle izoenzimlerin olası yerleşimleri:

  • LDH-1: kalp, kırmızı kan hücreleri, böbrek, cinsiyet belirleyici hücreler (germ hücreleri)
  • LDH-2: kalp, kırmızı kan hücreleri, böbrek, (LDH-1’e göre daha düşük miktarlarda)
  • LDH-3: akciğerler ve başka dokularda
  • LDH-4: beyaz kan hücreleri, lenf düğümleri, kas, karaciğer (LDH-5’e göre daha düşük miktarlarda)
  • LDH-5: karaciğer ve iskelet kasında

Total LDH’de izoenzimlerin hepsi temsil edilmekle birlikte genellikle LDH-2 en yüksek yüzdeyi oluşturmaktadır.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarınızdan iğneyle alınan kan numunesi kullanılır

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için önceden hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

(2007 March 13, Updated). LDH [8 paragraphs]. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Accessed on: 7/9/07 Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm


Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 652.


Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry, AACC Press, Washington, DC. Chapter 23 Laboratory Diagnosis of Liver Disease, pp 269 – 279.


Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 581-582.


Lactate dehydrogenase test [9 paragraphs]. Hendrick Health System, AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available FTP: http://www.hendrickhealth.org/healthy/00054250.html


Lactate dehydrogenase isoenzymes test [13 paragraphs]. Hendrick Health System, AccessMed Health Information Library [On-line information]. Available FTP: http://www.hendrickhealth.org/healthy/00054240.html


Spengler, R. (2002 May 14, Updated). Cardiac Enzyme Studies [24 paragraphs]. WebMD [On-line information]. Available FTP: http://my.webmd.com/printing/article/1675.55521


Martin, G. (1998 March 9). The Obsolescence of Lactate Dehydrogenase Testing [3 paragraphs]. American Medical Association, Archives of internal Medicine, Editor’s Correspondence, Vol. 158 No. 5 [On-line information]. Available FTP: http://archinte.ama-assn.org/issues/v158n5/ffull/ilt0309-4.html


Spengler, R. (2002 May 14, Updated). What is lactate dehydrogenase (LDH)? [5 paragraphs]. St. Joseph’s Hospital, Health Library, Medical Tests [On-line information]. Available FTP: http://www.sjo.org/library/healthguide/MedicalTests/topic.asp?hwid=tv6793abc


(2001 November 20, Updated). LDH [9 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003471.htm


(2002 October 25, Updated). LDH isoenzymes [17 paragraphs]. MEDLINEplus Health Information [On-line information]. Available FTP: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003499.htm


Lactate Dehydrogenase [7 paragraphs]. ARUP’s Guide to Clinical laboratory Testing [On-line information]. Available FTP: http://www.aruplab.com/guides/clt/tests/clt_a32b.htm#1140532


Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.