PSA

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Total PSA; Serbest PSA; Kompleks PSA
Resmi adı: Prostat Spesifik Antijen

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Prostat kanseri açısından  hastalık belirtisi veren  semptomatik ve vermeyen  asemptomatik erkekleri taramak, prostat  biyopsisi gerekliliğini ve  prostat kanseri tedavisinin etkinliğini belirlemeye yardımcı olmak ve prostat kanseri nüksünü saptamak için bu test yapılır. Prostat kanseri taraması için PSA testlerini kullanma konusunda halen bir uzlaşı bulunmamaktadır.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Erkeklerde zor, ağrılı  ve/veya sık sık işeme gibi prostat kanserini düşündüren belirtiler varlığında prostat kanseri tedavisi sırasında ve sonrada düzenli aralıklarla bu test istenebilir. Hastalık belirtileri olmayan erkeklerde tarama testi olarak ne zaman ve ne sıklıkla PSA testi istendiği konusunda uzmanlar ve ulusal kuruluşlar sürekli tartışma halindedir.  Prostat kanseri tarama testlerinin uygulanma sıklığı doktorunuzla tartışma sonucu belirlenmesi gereken bireysel bir karardır. (Spesifik ayrıntılar için bkz.  50 yaş ve üstü erişkinler için prostat kanseri  taraması ).

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

PSA düzeylerinin yükselmesiyle ilişkilendirildiğinden numune almadan önceki 24 saat içinde cinsel yolla boşalmadan kaçının. Ayrıca, doktor  parmakla rektal muayene (DRE) yapmadan önce veya prostat biyopsisinden  önce veya birkaç hafta geçmeden  PSA testi için kan numunesi almaktan kaçınmalıdır..  

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

PSA, birincil olarak prostat hücreleri tarafından üretilen bir  proteindir. Prostat erkeklerde üretrayı çevreleyen küçük bir organ olup ersuyunun bir bölümünü salgılamaktadır. Prostatın ürettiği PSA'nın çoğu bu meniye salınmakla birlikte küçük miktarlarda kan dolaşımına da geçmektedir. Kanda serbest (bağlı olmayan) ve kompleks (cPSA, proteine bağlı)  PSA formları bulunmaktadır. En sık kullanılan PSA testi, kanda serbest ve cPSA toplamını ölçen total PSA testidir. Doktor PSA testiyle total PSA testini kastetmektedir.

Prostat kanserini araştırmak ve takip için bir tümör belirteci olarak bu test kullanılmaktadır. İyi bir tanısal araç olmasına rağmen mükemmel bir araç değildir. Asemptomatik erkekleri tarama açısından bu testin yararlılığı hakkında uzmanlar arasında herhangi bir uzlaşı yoktur. Yükselmiş PSA düzeyleri prostat kanseriyle ilişkili olmasına rağmen prostat iltihabı (prostatit) ve iyi huylu prostat hiperplazisinde (BPH) de yüksek düzeyler görülebilmektedir. Erkeklerin hepsinde PSA düzeyleri yaşlandıkça artma eğilimindedir.

PSA, prostat  kanseri için tanısal değer taşımamaktadır. Prostat kanserini tanımlamada altın standart prostat biyopsisidir. Biyopside prostat dokusundan küçük numuneler toplanıp mikroskop altında anormal hücreler saptanır. Prostat biyopsisi gerekliliğini belirlemeye yardımcı olmak için total PSA testiyle birlikte  parmakla rektal muayene (DRE) yapılır. Tarama testinin hedefi gereksiz biyopsilerin sayısını en alt düzeye indirmek ve halen prostat içine sınırlıyken klinik açıdan anlamlı  prostat kanserini belirlemektir. Yaşlandıkça erkeklerde kanser oldukça sık görüldüğü, tümörlerin birçoğu yavaş büyüdüğü ve bu kanser tipi sık görülmeyen ölüm nedeni olduğu için "klinik açıdan anlamlı" terimi önemlidir. Doktorların hem prostat kanserini belirlemeye hem de yavaş büyüyen olgularla, agresif biçimde büyüyen ve vücudun diğer kısımlarına yayılabilen (metastaz yapan) prostat kanserleri arasında ayrım yapmaya çalışmaları gerekmektedir. Bugünlerde doktorlar abartılı tanı koyma ve tedavi  sorunlarıyla boğuşmaktadır. Bazı olgularda tedavi kanserden daha kötü sonuçlara, idrar kaçırma ve sertleşme sorunlarına yol açabilmektedir. PSA testi ve DRE prostat kanseri olgularının çoğunu saptayabilmesine rağmen genellikle kişinin hastalığının seyrini öngörememektedir.

Serbest  ve kompleks PSA (cPSA) ayrı ayrı istenebilir. Kanserle ilişkili olan ve olmayan PSA artışları arasında daha iyi ayrım yapabilmek için  testler geliştirilmiştir. Bu testlerin her ikisi prostat kanserli erkeklerde sık sık iki PSA formu arasındaki oranların değiştiği-azalmış serbest PSA ve artmış cPSA düzeyleri- ilkesine dayanmaktadır.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarınızdan alınan kan numunesi kullanılır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Yüksek PSA düzeyleriyle ilişkili olduğundan cinsel yolla boşaldıktan sonra 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır. Ayrıca, doktor  parmakla rektal muayene (DRE) yapmadan önce veya prostat biyopsisinden önce veya birkaç hafta geçmeden  PSA testi için kan numunesi alınmamalıdır.  

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, K. D. & Pagana, T. J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 772-774.

Clarke, W. and Dufour, D. R., Editors (© 2006). Contemporary Practice in Clinical Chemistry: AACC Press, Washington, DC. Pp 243, 246.

Wu, A. (© 2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th Edition: Saunders Elsevier, St. Louis, MO. Pp 906-913.

(2008 November 20). What you need to know about Prostate Cancer. National Cancer Institute [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/prostate through http://www.cancer.gov. Accessed March 2009.

(© 2009). Detailed Guide: Prostate Cancer. American Cancer Society [On-line information]. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/CRI_2_3x.asp?rnav=cridg&dt=36 through http://www.cancer.org. Accessed March 2009.

(2009 March 19). PSA Testing: What Should Men Do? Fallout from 2 studies, pro and con, has experts in a quandary. MedlinePlus HealthDay [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_81937.html through http://www.nlm.nih.gov. Accessed March 2009.

Morse Linn, M. et al (Posted 2008 January 9). Prostate-Specific Antigen Screening: Friend or Foe? Emedicine from Urol Nurs. 2007;27(6):481-489. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/568053 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

Chustecka, Z. News and Lie, D. CME (Released 2008 August 5). USPSTF Recommends Against Prostate Cancer Screening in Men 75 Years or Older. CME/CE Medscape Medical News, Online CME [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/578591 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

Michael, A. et al (Posted 2009 March 6). Prostate Cancer Chemotherapy in the Era of Targeted Therapy. Medscape from Prostate Cancer Prostatic Dis. 2009;12(1):13-16. [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/589071 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

Melanie Ketchandji, M. et al (Posted 2009 February 5). Cause of Death in Older Men After the Diagnosis of Prostate Cancer. Medscape from J Am Geriatr Soc. 2009;57(1):24-30. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/586741 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

(Reviewed 2009 March 18). Prostate-Specific Antigen (PSA) Test. NCI Fact Sheet [On-line information]. Available online at http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Detection/PSA through http://www.cancer.gov. Accessed March 2009.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA, Ashwood ER and Bruns DE, eds. 4th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders; 2006, Pg 761.

(July 30, 2009) American Cancer Society. Following PSA Levels After Treatment Meant to Cure Prostate Cancer. Available online at http://www.cancer.org/docroot/CRI/content/CRI_2_4_4X_Following_PSA_levels_36.asp?sitearea= through http://www.cancer.org. Accessed August 2009.

McDermed J. Using PSA Intelligently to Manage Prostate Cancer. Part 2 of 2. PCRI Insights. August, 2005. Vol. 8, no. 3. Available online at http://www.prostate-cancer.org/education/preclin/McDermed_Using_PSA_Intelligently2.html through http://www.prostate-cancer.org. Accessed November 2009.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Ballentine Carter, H., et. al. (2204 September 22). Report to the Nation on Prostate Cancer 2004, Chapter 1: Detection, Diagnosis, and Prognosis of Prostate Cancer CME. Medscape Today, Clinical Update [On-line CME]. Available online at http://www.medscape.com/viewprogram/3440?src=sidesearch through http://www.medscape.com.

(2005 January 1, Revised). Detailed Guide: Prostate Cancer, Can Prostate Cancer Be Found Early? American Cancer Society [On-line information]. Available online through http://www.cancer.org.

(2004 August 17, Reviewed). The Prostate-Specific Antigen (PSA) Test: Questions and Answers. National Cancer Institute, Cancer Facts [On-line information]. Available online at http://cis.nci.nih.gov/fact/5_29.htm through http://cis.nci.nih.gov.

(2004 May 26). Some Men with Low PSAs Have Prostate Cancer: Most Cancers Found Are Not Likely to Be Clinically Significant. NIH News [On-line Press Release]. Available online at http://www.nih.gov/news/pr/may2004/nci-26.htm through http://www.nih.gov.

(© 1995 – 2004). Benign Prostatic Hyperplasia. Merck Manual [On-line information]. Available online through http://www.merck.com.

(2003 March, Reviewed). Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). Familydoctor.org [[On-line information]. Available online at http://familydoctor.org/148.xml through http://familydoctor.org.

(2003 August, Reviewed). American Urological Association. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), A Patient’s Guide. Available online through http://www.urologyhealth.org.