Retikülosit Sayısı

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Retikülosit Sayısı; Retikülosit İndeksi; Düzeltilmiş Retikülosit Sayısı
Resmi adı: Retikülosit Sayısı

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Kemik iliğinin kırmızı kan hücreleri üretme fonksiyonunun değerlendirilmesine; aneminin kan kaybına mı yoksa kırmızı kan hücresi üretimindeki azalmaya mı bağlı  olduğu ayrımını yapmaya; kemoterapi, kemik iliği nakli veya  demir eksikliği anemisi sonrası normal kemik iliği fonksiyonlarının geri dönüşü ve kemik iliğinin yanıtını değerlendirmeye yardımcı olmak için bu test yapılır. 

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Kırmızı kan hücreleri sayısı,  hemoglobin ve hematokritinizin azaldığı veya arttığı durumlarda, doktorunuz kemik iliği fonksiyonunu değerlendirmek istediğinde bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Bir kol damarınızdan iğneyle alınan kan numunesi kullanılır. Bazen bebeğin bir el parmağı veya topuğu iğneyle delinerek kan numunesi alınır

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Retikülositler olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleridir. Kemik iliğinde kök hücreleri  farklılaşıp eritrosit gelişmesine, retikülositler ve son olarak olgunlaşmış kırmızı kan hücrelerine dönüşür. Kırmızı kan hücrelerinin çoğu kemik iliğinden kana salınmadan önce tamamen olgunlaşmış olmalarına rağmen dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerinin yaklaşık % 0,5-2'si retikülositlerden ibaret olacaktır. Bu test kandaki retikülositlerin sayı ve yüzdesini ölçtüğü gibi kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin üretiminin bir göstergesidir.

Normalde kırmızı kan hücrelerinin ömrü 120 gündür. Vücut eski kırmızı kan hücrelerini sürekli olarak dolaşımdan atıp kemik iliğinde yenilerini üreterek sayılarını sabit düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Bu istkrarlı durum kırmızı kan hücreleri kaybında artış ve üretiminde azalmayla bozulunca anemi gelişecektir. Akut  veya  kronik  kanama (hemoraji ) veya hemoliz kırmızı kan hücrelerinin artan kaybına bağlı olabilr. Vücut  kırmızı kan hücrelerinin üretim hızını artırarak bu kaybı telafi etmektedir. Bu telafi süreci oluştuğunda kandaki retikülositlerin sayı ve yüzdesi, yeterli sayıda kırmızı kan hücresine, bir denge durumuna  veya kemik iliğinin üretim kapasitesine ulaşılana kadar artar.

Kemik iliği normal işlev görmediğinde aplastik anemi gibi bir kemik iliği bozukluğu, kanserin ışın veya ilaç tedavisi gibi değişik nedenlerle kemik iliğinin baskılanması, eritropoetin eksikliği , demir, B12 vitamini veya folat gibi besleyici madde yetersizliğinde kırmızı kan hücreleri üretimi yetersizleşebilir. Bu azalmış üretim dolaşımda kırmızı kan hücreleri, hemoglobin ve oksijen taşıma kapasitesi ve hematokritte azalmaya yol açmaktadır. Ayrıca eski kırmızı kan hücreleri dolaşımdan atılmasına rağmen tam olarak yerine konmadığından retikülosit sayısı da azalmaktadır.

Bazen aşırı kırmızı kan hücresi üretimi nedeniyle hem retikülosit hem de kırmızı kan hücre sayısı artacaktır. Bu yüksek düzeyler uygun olmayan artmış eritropoetin üretimi, uzun süre kırmızı kan hücre sayıısnda artışa neden olan bozukluklar (polisitemi vera) ve sigara içimi gibi değişik nedenlere bağlı olabilir.

Test için numune nasıl toplanır?

Bir kol damarınızdan iğneyle alınan alınan kan numunesi kullanılır.Bazen bir bebeğin el parmağı veya topuğun delinmesiyle elde edilen kan numunesi kullanılır.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Test için hazırlık yapılması gerekmemektedir.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 820-821.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 952-955.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Levin, M. (2007 March 8, Updated). Reticulocyte Count. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003637.htm. Accessed on 11/23/08.

Kahsai, D. and van Roekens, C. (2007 July 26). Anemia, Acute. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/emerg/TOPIC808.HTM. Accessed on 11/23/08.

Abrahamian, B. and Wilke, E. (2008 January 14, Updated). Anemia, Chronic. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/emerg/TOPIC734.HTM. Accessed on 11/23/08.

(2006 September). What is Hemolytic Anemia? National Heart Lung and Blood Institute [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/ha/ha_whatis.html through http://www.nhlbi.nih.gov. Accessed on 11/23/08.

(2007 December). What is Aplastic Anemia? National Heart Lung and Blood Institute [On-line information]. Available online at http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/aplastic/aplastic_whatis.html through http://www.nhlbi.nih.gov. Accessed on 11/23/08.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.

Irwin, J. and Kirchner, J. (2001 October 15). Anemia in Children. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20011015/1379.html through http://www.aafp.org.

Nanda, R. (2005 February 1, Updated). Reticulocyte count. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003637.htm.

(2004 Summer). Immature Reticulocyte Fraction(IRF). The Pathology Center Newsletter v9(1). [On-line information]. Available online at http://www.thepathologycenter.org/Newsletters/Newsletter3r.pdf#search='reticulocyte' through http://www.thepathologycenter.org.

(1998 June 15). Reticulocyte Counts. American Society of Clinical Oncology, Idaho LMRP [On-line information]. Available online at http://www.asco.org/ac/1,1003,_12-002393-00_18-0018894,00.asp?state=ID through http://www.asco.org.

Check, W. (2002 June). Perks plus: the new hematology analyzers. College of American Pathologists [On-line journal]. Available online at http://www.cap.org/apps/docs/cap_today/feature_stories/hematology_analyzers_feature.html through http://www.cap.org.

Brill, J. and Baumgardner, D. (2000 November 15). Normocytic Anemia. American Family Physician [On-line journal]. Available online at http://www.aafp.org/afp/20001115/2255.html through http://www.aafp.org/afp/20001115/2255.html.