İdrar Kültürü

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: İdrar kültürü ve duyarlılığı
Resmi adı: İdrar Kültürü

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

İdrar yolu enfeksiyonu tanısı koyabilmek için.

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Eğer yan ağrısı, ağrılı ve sık idrara çıkma gibi idrar yolu enfeksiyonu semptomlarına rastlanılırsa bu test yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Orta akım temiz idrar örneği.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır.Gerekmez

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

İdrar kültürü testi idrardaki bakteri ve mayaları saptar ve tanımlar. İdrar omurganın her iki yanında kaburgaların altında yerleşmiş böbreklerde üretilir. Böbrekler kandaki atıkları filtreler ve sarı idrarı oluşturup vücut dışına atar.İdrar böbreklerden üreter vasıtasıyla geçici olarak depolanacağı mesaneye gelir ve sonrada üretra ile idrar yapma işlemi yapılır. İdrar genelde sterildir fakat bazen üretranın dışındaki deriden içeri giren bakteriler (veya daha nadiren mayalar) yukarı doğru ilerleyip idrar yolu enfeksiyonu oluştururlar.

İdrar kültürü ile az miktarda idrar agarlara (ince besiyeri tabakası) ekilir ve vücut ısısında bekletilir. Eğer bakteriler idrar örneğinde ürerlerse 24-48 saat içerisinde küçük yuvarlak bir halka oluşur. Bu halkanın şekli, büyüklüğü, ve kolonilerin rengi bakterilerin ne olduğu konusunda ipuçları verir ve kolonilerin sayısı bakteri sayısını belirtir. Laboratuvarcı agar levhasında oluşan kolonileri gözlemler, sayılarını ve kaç tip üreme olduğunu sayar. İdeal olarak temiz bir idrar örneğinde bakteri bulunması enfeksiyona bağlıdır. Genellikle tek tip bakteriler çok sayıda bulunur. Bazen birden fazla tip bakteri saptanır. Bu enfeksiyonun birden fazla patojen (hastalık oluşturucu) içerdiğini göstersede idrar toplama sırasında deriden kontaminasyona bağlıda olabilir.

Laboratuvarcı gördüğü her bakteri kolonisi tipinden birer parça alır, onları bir lama yayar, ve onları boyar (gram boyası ile). Daha sonra laboratuvarcı bu mikroorganizmaları mikroskopta inceler. Değişik tipteki bakteriler değişik renkli ve şekilli olup ayrımları yapılır. Mesala üriner sistem enfeksiyonlarının en sık nedeni olan Eschericia coli mikroskop altında gram negatif çomak (pembe çomak) olarak görülürken, kadınlarda vajinal kontaminasyonla oluşan Lactobacillus gram pozitif basil olarak görülür (ince mor çomaklar). Lactobacillus gibi bazı bakterilerin tanımlanması kolaydır ve non-patojendir (enfeksiyona sebeb olmaz) ve daha ileri bir araştırmaya gerek kalmaz.. Gram negatif çomaklar gibi grup oluşturan bakterilerin tam olarak hangi tip olduklarının tanımlanabilmesi için ek testler yapılmalıdır.

İdrar kültürünün ilk rapor örnekleri

Ede edilen bilgilerden laboratuvarcı idrardaki bakterilerin (veya mayaların) tipini ve sayısını bildirir bir rapor verir:
RaporÇevİrİ
24 saat içerisinde üreme olmadı Agarda hiçbirşey üremedi
10.000 den az sayıda organizma / ml Az sayıda bakteri üredi
100.000 den fazla organizma / ml gram negatif çomak üremesi oldu”, gibi örnekler olabilir Hasta muhtemelen gram negatif bakteri enfeksiyonu geçiriyor ve ileri tanımlamaya ihtiyaç duyuyor

Eğer ilk 24-48 saatte kültürde üreme olmazsa kültür negatif kabul edilir ve kültür bitmiş olur. Eğer bir veya daha fazla patojen oluşursa ileri aşamaya geçilir. Biyokimyasal testlerle oluşan bakteri tanımlanır ve duyarlılık testleri ile bakterinin spesifik antimikrobiyal ilaç altındaki üreme durumu belirtilir ki bu da enfeksiyon tedavisi için hangi ilacın kullanılabileceğini belirtir.

.

Test için numune nasıl toplanır?

İdrar kültürü için idrar herzaman toplanabilir. İdrarı etraf deriden bakterilerle kontamine etme riskinden dolayı idrar toplamadan önce genital bölgeninin temizlenmesi önemlidir (özellikle kadınlarda). Kadınlarda vajinanın labialarını ayırıp önden arkaya doğru temizlemelidirler; erkekler penisin ucunu temizlemelidirler. İdrar çıkarmaya başlayınca bir miktar idrar tuvalete yapılır, sonra 9 veya 10 cc idrar steril idrar kabına yapıldıktan sonra geri kalan kısım da tuvalete yapılır. Buna orta akım temiz idrar denir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır bir test hazırlığına gerek yoktur.

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

En son gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 981-983.

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1621-1622.

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition]. Pp 2037-2038.

Forbes, B. et. al. (© 2007). Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, Twelfth Edition: Mosby Elsevier Press, St. Louis, Missouri. Pp 842-855.

(2007 August). Your Urinary System and How It Works. National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse [On-line information]. Available online at http://kidney.niddk.nih.gov/kudiseases/pubs/yoururinary/ through http://kidney.niddk.nih.gov. Accessed March 2009.

(2008). Existing Recommendations for Bacteriuria Screening Upheld. Medscape from Reuters Health Information [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/576888 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

Stanley Hellerstein, S. (2008 September 17). Urinary Tract Infection. EMedicine [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/969643-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed March 2009.

(2005 November, Revised). Approach to the Renal Patient. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online at http://www.merck.com/mmpe/sec17/ch226/ch226b.html#sec17-ch226-ch226b-21 through http://www.merck.com. Accessed March 2009.

Barclay, L. and Murata, P. (2007 May 17). Perineal/Genital Cleaning During Urine Collection May Minimize Contamination. Medscape Medical News [On-line CME]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/556640 through http://www.medscape.com. Accessed March 2009.

Daha önceki gözden geçirmede kullanılan kaynaklar

Thomas, Clayton L., Editor (1997). Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary. F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (2001). Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition: Mosby, Inc., Saint Louis, MO.