Bakteriyel Yara Kültürü

Bu sayfayı paylaşmak ister misiniz
 Bu makaleyi yazdırın
 Bu sayfa yararlı oldu mu?
Diğer Adları: Aerobik Yara Kültürü; Anaerobik Yara Kültürü
Resmi adı: Yara Kültürü

Bir Bakışta

Niçin Testi Yaptıracaksınız?

Bakteriyel yara enfeksiyonunu belirlemek, spesifik bir bakterinin varlığını saptamak, ayrıca antibiyotik duyarlılık testleri için bakterilerin çoğaltılması ve izolasyonu için bu test yapılmalıdır

Ne Zaman Testi Yaptıracaksınız?

Doktorunuz yaranızın bir patojenik mikroorganizma tarafından enfekte olduğundan şüphelenirse ve bazen de bir enfeksiyon tedavisinden sonra tedavinin başarısını ölçmek için yapılır.

Gerekli Numune Nedir?

Ucunda pamuk bulunan steril bir çubuk ile hücreler veya enfeksiyon olduğundan şüphelenilen yüzeyel bölgedeki iltihaplı alandan toplanır. Bir enjektör ile ve /veya doku biyopsisi ile derin yaralardaki sıvı aspire edilir.

Test için Hazırlık Gerekir mi?

Hayır

Test Numunesi

Ne test edilmektedir?

Bir bakteriyel yara kültürü; muhtemel enfekte bir yaradaki patojenik bakteriyi tanımlamada ve saptamada kullanılan bir testtir. Yaralar, deri yüzeyindeki çizikler, kesikler ,sıyrıklar olabilir veya daha daha derin dokulardaki yanıklar, yarıklar, ısırıklar olabilir. Her yara, çeşitli bakteri ile enfekte olabilir. Bir kültür, bir yaranın enfekte olup olmadığını anlamaya, hangi bakteri tipi veya tiplerdeki bakterilerin enfeksiyona neden olduğu ve hangi antibiyotiğin enfeksiyonu en iyi tedavi edeceği konusunda yardımcı olur.

Bir kültür yaradaki dokudan, hücrelerden veya sıvıdan örnek alınarak yapılır ve uygun bir besi ortamı içine yerleştirilir. Bu besi ortamı var olan bakterinin artışını sağlayarak, daha ileri testlerin yapılmasına izin verir ve hangi tip bakteri olduğunun saptanmasını sağlar.Tipik olarak bir kişide yara enfeksiyonu varsa, temiz bir kültür de sadece bir tür mikroorganizma bulunacaktır veya bir tip yoğun olarak bulunacaktır. Bazı durumlarda, örneğin insan veya hayvan ısırığında, birçok patojenler mevcut olabilir. Yüzeysel veya derin dokuları etkileyen yaralarda büyümeleri için farklı gereksinimlere sahip farklı türde bakteriler bulunabilir. Bir yarayı enfekte eden bazı bakteriler üreme için havaya ihtiyaç duyarken (aerobik), bazıları oksijensiz ortamlara (anaerobik) ihtiyaç duyarlar veya ortamın oksijenini az olan yerlerde (mikroaerofilik) çoğalırlar. Muhtemel bakteriyi en iyi şekilde izole edebilmek ve saptayabilmek için örnekler alınırken çok dikkat edilmelidir.

Bu süreçte bir sonraki adım ise mikroorganizmaların tipini tanımlamaktır. Tanımlama kültürde üreyen bakteri üzerinde yapılan birçok test ve değerlendirmeyi içeren basamaklı bir süreçtir. Örneğin, gram boyama üreyen tek bir tipteki koloniler cam (lam) üzerine sürülür ve bakteriler spesifik bir boya ile boyanır. Mikroskop altında, bakteriler gram-pozitif ve gram-negatif organizmalar olarak sınıflandırılabilirler. Yuvarlak ve çubuk şekli ile de sınıflandırılabilirler. Bu bilgiyle ve ek biyokimyasal testlerle var olan bakterinin tipi tanımlanabilir.

Yara kültüründe tanımlanan patojenlerin birçoğu için antimikrobiyal duyarlılık testi tedaviye yön vermek için gereklidir.

Yara kültürü, gram boyama testi ve antibiyotik duyarlılık testleri hangi patojenlerin var olduğu konusunda doktoru bilgilendirmeye katkıda bulunur ve bakterilerin üremesini önlemek için hangi antibiyotik tedavisinin gerektiğini belirtir.

Test için numune nasıl toplanır?

Ucunda pamuk bulunan steril bir çubuk ile yüzeyel bir yara alanından hücreler veya iltihaplı alandan toplanır. Derin yara dokularından ise bir enjektör ile ve /veya doku biyopsisi ile sıvı aspire edilir.

Numunenin kalitesinden emin olmak için herhangi bir test hazırlığına gerek var mı?

Hayır

Test

Sık Sorulan Sorular

Bir Laboratuvar Uzmanına Sorun

* doldurulması gerekli alanı gösterirLütfen kim olduğunuzu belirtin:   
  
  
  
  
  
  Bir yanıt almanız için geçerli bir e-posta adresi vermelisiniz.| |

Makalenin Kaynakları

« İlgili Sayfalara Geri dönün

NOT: Bu makale, burada söz edilen kaynaklarla birlikte Lab Tests Online Editörler İnceleme Kurulunun toplu deneyiminden yararlanan araştırmaya dayanmaktadır. Bu makale belli aralıklarla Editörler Kurulu tarafından gözden geçirilmekte ve inceleme sonuçlarına göre güncelleştirilebilmektedir. Alıntı yapılan her yeni kaynak listeye eklenecek ve kullanılan orijinal kaynaklardan ayırt edilecektir.

Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. (© 2007).  Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 8th Edition:  Mosby, Inc., Saint Louis, MO. Pp 1011-1012.

Forbes, B. et. al. (© 2007).  Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, Twelfth Edition: Mosby Elsevier Press, St. Louis, Missouri. Pp 891 – 903.

Wu, A. (2006).  Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition.  Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1611-1612.

Thomas, Clayton L., Editor (1997).  Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary.  F.A. Davis Company, Philadelphia, PA [18th Edition].

Singhal, H. et. al. (2006 March 9).  Wound Infection. EMedicine [On-line information].  Available online at http://www.emedicine.com/med/topic2422.htm through http://www.emedicine.com. Accessed on 5/10/08.

Church, D. et. al.  (2006 April).  Burn Wound Infections [pages 403-434]. Clin Microbiol Rev. 2006 April; 19(2)  [On-line information].  Available online at http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1471990 through http://www.pubmedcentral.nih.gov. Accessed on 5/10/08.

Murray, C. and Hospenthal, D. (2008 April 16, Updated).  Burn Wound Infections. Emedicine  [On-line information].  Available online at http://www.emedicine.com/med/topic258.htm through http://www.emedicine.com. Accessed on 5/10/08.

Bamberg, R. et. al. (2003 January 27).  Diagnosis of Wound Infections: Current Culturing Practices of US Wound Care Professionals.  Medscape from Wounds 14(9):314-327 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/447565 through http://www.medscape.com. Accessed on 5/11/08.

(2007 October).  Animal Bites.  American Academy of Orthopaedic Surgeons [On-line information]. Available online at http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=A00002 through http://orthoinfo.aaos.org. Accessed on 5/11/08.

O’Dell, M. (1998 May 15).  Skin and Wound Infections: An Overview.  AFP [On-line information]. Available online at http://www.aafp.org/afp/980515ap/odell.html through http://www.aafp.org. Accessed on 5/10/08.

Klevens, R. M., et. al. (2007 October 17).  Invasive Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections in the United States [pages 1763-1771].  JAMA, V 298(15).  [On-line journal].  Available online through http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/. Accessed on 5/10/08.

Davis, K. et. al. (2005 August).   Multidrug-Resistant Acinetobacter Extremity Infections in Soldiers [pages 1218-1224]. CDC,  Emerging Infectious Diseases V11 (8) [On-line journal]. PDF available for download at http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol11no08/pdfs/05-0103.pdf through http://www.cdc.gov. Accessed on 5/18/08.

Romo III, T. et. al. (2008 February 18, Updated).  Wound Healing, Skin.  emedicine [On-line information]. Available online at http://www.emedicine.com/ent/topic13.htm through http://www.emedicine.com. Accessed on 5/18/08.

(2008 May 13, Updated).  Fact Sheet: Trauma, Shock, Burn, and Injury: Facts, Figures, and Resources.  National Institute of General Medical Sciences [On-line information].  Available online at http://www.nigms.nih.gov/Publications/trauma_burn_facts.htm through http://www.nigms.nih.gov. Accessed on 5/18/08.

(2005) Torpy J, Burke A, Glass R. Wound Infections. Journal of the American Medical Association. 2005;294(16):2122. PDF available for download at http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/294/16/2122.pdf through http://jama.ama-assn.org. Accessed July 2008.